Incasso

 

Als betaling na al deze inspanningen uitblijft, volgt over het algemeen uitbesteding aan een incassobureau. De toonzetting wordt dan stelliger en door het inschakelen van een derde kan dwingender worden opgetreden.
Advex financiële diensten B.V. stelt zich ook in deze fase altijd correct op naar Uw klant, immers wij hechten groot belang aan het behoud van Uw relatie.

Waarin onderscheiden wij ons?

  • De geïncasseerde gelden worden snel (binnen 5 dagen!) met U afgerekend;

  • Wij werken met een jaarlijks abonnementstarief variërend van Euro 175 tot Euro 350 excl. B.T.W. Hierdoor wordt U niet geconfronteerd met nota's voor operationele kosten zoals uittreksels opvragen, telefonische reacties afhandelen, e.d.;

  • Alle kosten van rechtsmaatregelen worden door ons in beginsel verhaald op Uw client;

  • Deze kosten worden door ons gefinancierd. U ontvangt dus geen voorschotnota's;

  • Aan de hand van de ontwikkelingen hebben wij tussentijds overleg met U om te bezien wat steeds de beste aanpak is, die past bij Uw bedrijf.

Om de wederzijdse rechten en plichten te verduidelijken werken wij met een incasso-overeenkomst. Voor de inhoud daarvan verwijzen wij U naar het betreffende onderdeel op deze site.