Debiteurenbeheer

 

Debiteurenbeheer omvat het trajekt waarbij de inning van de fakturen nog op een eenvoudige wijze is te realiseren. In deze fase verlopen de contacten tussen U als leverancier en Uw klant.

Advex financiële diensten B.V. kan deze werkzaamheden voor U verzorgen als U hier zelf onvoldoende tijd of mogelijkheden voor heeft.
Wij versturen in dat geval Uw herinneringen of aanmaningen of bellen Uw klanten na uit Uw naam.