Algemene voorwaarden

 

Om de incasso van Uw vorderingen te vergemakkelijken dienen in Uw algemene voorwaarden betalingsafspraken e.d. goed te worden vastgelegd.
Natuurlijk is het ook belangrijk om andere zaken, zoals aansprakelijkheden, reclames, e.d. goed te regelen in een dergelijk document.

Onze juridische afdeling is gewend met deze materie om te gaan en kan voor een billijk tarief Uw voorwaarden opstellen of actualiseren.